PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Sol·licita cita prèvia en el Registre d'Entrada municipal (Pl. Ajuntament, 1). Si eres menor d'edat, cal que ho demane ta mare, ton pare o el teu tutor/a. En cas d'inscriure un menor d'edat s'haurà d'acreditar el parentiu o la tutela del menor en el moment de la inscripció (llibre de família).

CITA PRÈVIA